özgüven nasıl kazanılır

Özgüven Nasıl Kazanılır?

Bireylerin ikili ilişkilerinde ve bulundukları kurumlarda (okul, işyeri ve ev benzeri yerlerde) kendilerine yüklenen sorumlulukları layıkıyla yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu sorumlulukların yerine getirilmesi ve kişinin çevresi tarafından itibar kazanması açısından, bireyler elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırlar. Görev-sorumluluklarını yerine getirmelerine rağmen çevreleri tarafından kendilerine layık gördükleri muameleyi hissetmeyen bireylerde moral ve motivasyon kaybı yaşanır. Bu durumda topluma karışmada ve herhangi bir yerde konuşma yapmada bireyler daha çekimser ve isteksiz hale gelirler.

Cesaretli Olmak

Kendini toplumun dışına iten veya da toplumun kendisini dışarıya ittiği bireylerin ihtiyacı olan yegane olgu “cesaret”tir. Eğer birey; cesaretsiz ve herkesin eleştirilerine maruz kalmasına rağmen sessiz kalan bir yapıya sahip olursa içine çekilir ve toplumdan tamamen kopuk bir hayat yaşar. Zamanla korkularını yenen ve toplum karşısına çıkmaktan çekinmeyen bireyde cesaret olgusu daha baskın çıkar ve hayatı bu; “dışlanmış” eksenden ayrılıp, sosyal bir eksene girer.

Toplum İçerisinde Bulunmaya Alışmak

Hayatı boyunca kendini yalnızlığa veya da az sayıda insanla muhatap olmaya şartlandırmış bireylerin, herhangi bir topluma girdikleri zaman sorun yaşamaları çok büyük bir olasılıktır. Bu durumda birey, ne yapacağını bilemez ve etrafındaki insanlarla yabani davranışlar sergileyerek etkileşimde bulunur. Oysa kendini yalnızlıktan veya monoton bir arkadaşlık ilişkisinden kurtaran bireylerde, toplum içinde bulunmak ve bu durumu alışkanlık haline getirerek özgüven sahibi olmak çok daha sık görülen bir durumdur.

Konuşma Yapmak

Yalnız yaşayan bir insan doğal olarak kendi kendine konuşamaz. Az sayıda arkadaşı olan bir birey ise konuştuğu kişilerin karakteristik açıdan dar bir yelpazeyi oluşturmasından ötürü, söylevlerinde çeşitlilik azalır ve bireyin kelime dağarcığı da daralır. Bu doğrultuda farklı topluluklara ve kişilere hitap eden bireyin konuşmasında da değişiklik meydana gelir ve iletişim sahasında büyük edinimlere sahip olur.

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.