öz saygıyı güçlendirmek için kişisel gelişim

Öz Saygıyı Güçlendirmek İçin Kişisel Gelişim

İnsanın kendine olan saygısıyla sınırları belirlenir, neleri başarabileceği, nelere gücünün yetebileceği, kim olduğu. Hep öz saygının bir parçasıdır. Dış görünüş ile pek de bağlantısı yoktur, ayrıca öz saygı becerilerin dışında kişisel gelişim ile bağlantılıdır. Kendisinin hakkında kötü fikirlere sahip olan bir bireye göre gelişmek neredeyse imkânsızdır. Sanki o güç onlarda yokmuş gibi hissederler, ama unutulmaması […]