yıldızlar bize neyi söylemek istiyor

Yıldızlar Bize Neyi Söylemek İstiyor?

Yıldızların Keşfi

Gökyüzünde gördüğümüz ışıklı cisimlere yıldız denir. Gece gökyüzüne baktığımızda nokta halinde gördüğümüz küçük ışıklı cisimler aslında yıldızlardır. Oldukça büyük cisimler olan yıldızlar dünyadan son derece uzakta bulundukları için küçük görünürler hatta bu uzaklık durumu yıldızların araştırılmasını ve incelenmesini de zorlaştırmaktadır. Buna rağmen yıldızlar; insanoğlunun gökyüzüne olan merakından dolayı ortaya çıkan bir bilim dalı olan astronominin önemli bir inceleme alanı olup, üzerinde araştırmalar yapılan bir bölümü haline gelmiştir.

İlk çağlardan beri birçok bilim adamı gök olayları ve yıldızlarla ilgili araştırma yapmış ve hepsinin bu konuda farklı yorumlamaları olmuştur. Gökbilimi için dönüm noktası niteliğinde olan buluşu teleskobu keşfederek Galileo yapmıştır. İtalyan bir bilim adamı olan Galileo teleskobu keşfetmesi ile birlikte yıldızlar yakından incelenebilmiş ve daha sağlıklı araştırmalar yapılmaya başlanmıştır.

Yıldızların Etkileri

Yıldızlar kendi içlerinde kategorilendirilirler. Ve yıldızların içerdikleri bazı anlamlar vardır. Güneş sistemindeki yer alan yıldızlar astrolojide sabit yıldızlar olarak nitelendirilirler. Bu yıldızlar astrolojiye göre daima durağandırlar. Magnetute değerlerine göre sıralanan yıldızlar; birinci seviyede etkili ve güçlü iken, ikinci seviyede sahip oldukları bu etki ve güç azalır. Gittikçe artan seviyelerle ters orantılı olarak yıldızların güçleri ve etkileri azalır.

Yıldızların Anlamları

Astrolojiye göre yıldızlar kendi yapılarına uygun olan güneş sisteminde bulunan planetlerle birleştikleri zaman kötü etkilere sebep olmazlar, örnek verecek olursak Jüpiter ile aynı karaktere sahip olan Acrux birleştiğinde olumlu etkilere sebep olur ve bu etki çok iyi bir gelecek anlamına gelir. Aynı şekilde diğer yıldızlarda da aynı etkilerin bulunduğu görülmüştür.

Güneş, Mars karakterine sahip yıldızlar ile birleştiğinde çok büyük bir hastalığın veya ölümün habercisidir. Aynı şekilde Güneş Aselli ile ilişki içerisinde ise kötü tabiatı gösterir. Argo yıldızı ile ilişkili olduğunda ise deniz kazalarının habercisidir. Görüldüğü gibi astrolojiye göre de yıldızlar bizlere kendi içlerinde gelecekle ilgili işaretler verirler.

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.